Tehlikeli atık taşıma 27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile atıkların taşınması için zorunlu oluşturulan bir nakliye türü olup aynı yönetmelik kapsamında atık üreticisi ve ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesislerine getirilen yükümlülüklerin paylaşımı anlamında bir hizmettir.